dviejų pozicijų mikrobangų jutiklis

FMC 24 Pro

Garantijos terminas – 3 metai ( nuo gegužės 1 d. 2023 m.)

FMC 24 Pro (50 m; 100 m; 200m; 300m) skirti apsaugoti įvairių objektų perimetrus ir generuoja pavojaus signalą, kai pažeidėjas kerta saugomos teritorijos apsaugos zoną.

K-band dažnis;

Įntegruota Bluetooth sąsają (iki 50 m.);

Įntegruota USB sąsają;

Įntegruota RS-485 sąsają;

Nepriklausomi 8 kanalai, tai leidžia išvengti gretimų apsaugos zonų poveikio viena kitai;

Jutiklio nustatymams atlikti galima naudoti android ir windows įrenginius;

DVIEJŲ POZICIJŲ MIKROBANGŲ JUTIKLIS

FMC 10

FMC 10 (50 m; 100m; 200m)  skirti apsaugoti įvairių objektų perimetrus ir generuoja pavojaus signalą, kai pažeidėjas kerta saugomos teritorijos apsaugos zoną.

X-band dažnis

4 nepriklausomi kanalai

Jutiklio nustatymams atlikti galima naudoti android ir windows įrenginius;