Nejautrus kabelis (NON-SE)

Nejautrieji elementai (NON-SE) yra skirti: TRIBO-S (arba TRIBO-U) procesorių sujungti su jautriuoju elementu, organizuoti praėjimą palei vartus ar pastatą lygiagrečiai su tvora, įrengti specialias įsibrovimo apsaugos zonas siekiant geriausiu būdu TRIBO-S (TRIBO-U) integruoti į CCTV sistema.

 

TIKSLAS

Nejautrusis elementas yra TRIBO-S (TRIBO-U) tvoros apsaugos sistemos dalis, kuria nepasiduoda deformacijai ir vibracijai. Jis yra naudojamas perduoti signalus tarp TRIBO-S (TRIBO-U) procesoriaus ir jautriojo elemento (SE-86) arba sujungti du jautriuosius elementus (SE-86 ir SE-86) panaudojant sujungimo movas.

BENDRA INFORMACIJA

Nejautriojo elemento didžiausias ilgis vienoje TRIBO-S procesoriaus įėjimo kanale yra 300 metrų ( TRIBO-U atvieju 500 metrų)

 

Nejautriojo elemento izoliacija nėra apsaugota  nuo lauko oro sąlygų, todėl šis elementas turi būti apsaugotas panaudojant plastikinį gofruotą vamzdį, kai šis elementas yra montuojamas ant tvoros arba po žeme.

JAUTRIOJO ELEMENTO TIESIMAS

TRIBO-S (TRIBO-U) procesoriaus montavimas  netoli tvoros

 

Tada, kai TRIBO-S (TRIBO-U) procesorius yra montuojamas netoli tvoros
(apsaugos kambaryje) tam tikru atstumu nuo saugomos tvoros, kur yra montuojami
jautrieji elementai. Šiuo atveju panaudojant vieną TRIBO-S procesorių galima
apsaugoti iki 600 m tvoros. Didžiausiais jautriojo bei nejautriojo elementų ilgis vienai apsaugos  zonai yra: SE-86 –300 metrų, NON-SE – 300 metrų. (TRIBO-U atvieju SE-86 – 500 metrų, NON-SE – 500 metrų)

Reikalavimas TRIBO-S (TRIBO-U) sistemai siekiant integruoti ją į CCTV sistemą –  vienos aptikimo zonos ilgis –  iki 50 metrų

Tada, kai TRIBO-S (TRIBO-U) sistemai yra keliami reikalavimai gauti pavojaus signalą iš skirtingo ilgio apsaugos zonų. Apsaugos zonos ilgis gali būti nuo 1 iki 300 metrų. Žemiau pateikiama schema, kur reikalavimas buvo gauti pavojaus signalą iš apsaugos zonos, esančios 50 metrų atstumu – tokiu atveju dvi (2) jautriojo elemento linijos yra standartas, kai tvoros aukštis – 2 metrai.

 

Nejautriojo elemento (NON-SE) panaudojimas norint praeiti palei vartus ir pastatus

Tada, kai apsaugos zonoje yra vartai ir pastatai. Panaudojant jungiamąsias movas ir nejautrųjį elementą apsaugos zonoje galima įrengti nejautrias zonas. Šiuo atveju yra naudojama jungiamoji mova siekiant SE-86 elementą sujungti su NON-SE elementu, panaudojant apsauginius vamzdžius NON-SE elementą paklokite po įvadiniais maršrutais, ir, panaudojant jungiamąją movą, NON-SE elementą su SE-86 elementu sujunkite ant tvoros. Tokiu būdu, tokia pat apsaugos  zona susidaro prieš vartus ir už jų. Vartų apsaugai siūlome naudoti mikrobanginius jutiklius FMC 10 (50) arba FMC 24 Pro (50).